MODEL & HOBBY’s historie tager faktisk sin begyndelse under et ophold på den Internationale højskole i Helsingør i 1938, hvor vores far – Henry Elmann Pedersen, kaldet HEP, mødte vores mor, Ellen.

I dette højskolemiljø blev udtænkt mange tanker og ideer om fremtiden og inspireret heraf fik far nok ideen til siden at skabe det sted, der blev til MODEL & HOBBY. Her skulle mennesker kunne finde materialer og inspiration til en fritidsbeskæftigelse  bl.a. i perspektivet af den arbejdsløshed og usikkerhed, der prægede tiden.

 

Far var ansat i landbrugsministeriets matrikeldirektorat inden han sammen med en højskolekammerat førte tanker og idé ud i livet og åbnede forretningen MODEL & HOBBY i 1948 i en lille kælderbutik på adressen Gunløgsgade 23, på Islands Brygge. - Mor passede os unger, men hjalp til med ekspedition. Den første dag viste kolonnebogen et salg af en lim til 65 øre!

Det blev et herligt samlingssted under særdeles komprimerede forhold – og varesortimentet var, trods den begrænsede plads, efterhånden ganske alsidigt.

 

m&h0007.jpg (196137 bytes)

Far fik også sat mange ’små-leverandører’ i gang med at fremstille varer til forretningen. For det meste var det folk , der i deres fritid lavede småproduktioner som togdele – motorer-træmaterialer-byggesæt-byggetegninger m.m.m.

Endnu i dag kommer der ’gamle kunder’, som i sine tider besøgte Gunløgsgade og de får et særlig glimt af glæde i øjnene, når de mindes den svundne pionertid.

Forretningen blev hurtig for lille og flyttede i begyndelsen af 1950’erne til Isefjordsgade 16 ved sporvognen linie 4’s endestation – stadig på Islands Brygge.

Sortimentet blev udvidet med mange spændende varegrupper indenfor modeltog, modelfly, modelskibe, dukketeater, racerbiler med dieselmotor og en mængde løsdele og materialer for selvbyggeren. –

Kataloger blev udgivet og udsendt  forsynet med  forretningens slogans,  ’KOM OG SE – RING OG HØR – SKRIV OG SPØRG’ samt ’Stedet, hvor modelbyggere mødes og udveksler erfaringer’, hvilket efterhånden skabte en stor kundekreds i både ind - og udland.

Interessen for den lille hobbyforretning var stor og der blev bl.a. lavet Statsradiofoni’ske reportager og avisartikler m.m

scan0004.jpg (3538515 bytes)

Efter nogle år flyttede MODEL & HOBBY til Løvstræde 2  ved Købmagergade. Det var i en tidligere gammel Københavnsk kælderbeværtning  og interiøret bar tydeligt præg heraf.

Mor og gode venner hjalp dagligt til i forretningen, som også i perioder havde ansat personale. Desuden kom vi tre børn fra skole og børnehave og var derfor meget involveret i butikkens særlige atmosfære.

Mange kunder husker endnu den meget langagtige butik med en stor afdeling modeltog i den ene ende og modelfly, skibe, materialer m.m. i den anden. – På det tidspunkt deltog vi i de store udstillinger i Forum, Teknologisk institut og mange andre steder, hvilket gjorde butikken kendt viden om.

mh0010.jpg (804751 bytes)

scan0003.jpg (2136245 bytes)

scan0009.jpg (1138214 bytes)

Far kom i fjernsynet og jeg var såmænd også inde i studiet – oppe under taget – i DR – Udsendelserne hed ”Hobby gaden”.

 

I sidste del af 50’erne flyttede vi atter – og denne gang igen til et nedlagt værtshus, nemlig ’Frøen’, som lå på hjørnet af Aabenraa(gade) og Hauser Plads. Et særdeles farverigt Københavnermiljø, med bygninger og beboere, som forlængst er forsvundet. – Butiksvinduerne var elendige, men folk kendte os jo og dukkede op i samme antal som før. - Her havde vi også nogle dejlige år – og ligesom ved de tidligere butikker kan der fortælles mange sjove anekdoter om både kunder og leverandører, der gennem tiden har haft deres gang i Model & Hobby

I 1963 flyttede vi så til Frederiksborggade 23, vor nuværende adresse.

mh0005.jpg (229158 bytes)

mh0001.jpg (465587 bytes)

Som ved tidligere flytningervar det noget af en cirkusforestilling. Kunder og venner hjalp til sammen med en sammensunken varevogn og cykelhandlerens trehjulede cykel. Han boede i en kælder længere henne i Aabenraa og var sjældent ædru, men i højt humør, mens vi fik styret ham i den rigtige retning.

I forbindelse med pilotering af ejendommen fik vi udvidet butikkens areal for en del år siden.

mh0008.jpg (502350 bytes)

Her er så en del af flytteholdet, børn & ægtefælder ved den ”store revolution” – da ejendommen skulle piloteres

mh0006.jpg (952527 bytes)

Og nu er vi så stadig her. Ikke mere med mor og far bag disken, de er borte ligesom mange af vore gode trofaste kunder og leverandører, som der kunne skrives mangen en historie om.

Efterhånden gik vi tre børn, Sussie, Inger og jeg ind i forretningen efter at have uddannet os og arbejdet indenfor andre områder, men et ønske om at videreføre denne særlige forretning – ikke mindst fra vore mange venner og kunder - fik os til fortsætte efter vore forældre. – Der er kommet mange nye kunder til og vi oplever fortsat en trofasthed og imødekommenhed, som vist er ganske unikt for vort lille foretagende

mh0004.jpg (338910 bytes)

mh0009.jpg (616995 bytes)

mh0003.jpg (564571 bytes)

Dette var i korte træk lidt om forløbet i den historiske del i MODEL & HOBBY.- MEN efterhånden vil vi supplere med erindringer, oplevelser, billeder og beretninger m.v.,   om den tid, der tog sin begyndelse i 1948 og siden udviklede sig ganske fantastisk op gennem årene. –

Leif / Storebror.                                                                 Til hovedsiden

Herunder følger et historisk udpluk af billeder – omtale – annoncer m.v. omkring Model & Hobby

scan0014.jpg (2455286 bytes)

scan0002.jpg (2300380 bytes)

Til hovedsiden

scan0010.jpg (2631693 bytes)

scan0011.jpg (2784004 bytes)

Til hovedsiden

scan0013.jpg (1961740 bytes)

scan0001.jpg (1920208 bytes)

Til hovedsiden

scan0015A.jpg (240123 bytes)

HEP 75 aar - 1984.jpg (942448 bytes)

HEPs 75 års fødselsdag 1984